Przepisy


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 lipca 2004 roku nie potrzeba zezwolenia na używanie CB radia. Nasze radio musi posiadać homologacje (deklarację zgodnośći).

Regulamin pracy na paśmie

Zgoda na montaż anteny CB

Wystawienie anteny CB bez pozwolenia administracji jest dozwolone. CB Radio tak samo jak radio, telewizor można instalowac w pomieszczeniu bez żadnego pozwolenia ze strony administracji budynku, należy tylko uiścić odpowiednie opłaty za użytkowanie tych urzadzeń. Jeżeli administracja przy odbiornikach RTV nie zapewni instalacji antenowej to użytkownik ma prawo do wystawienia na zewnątrz budynku anteny odbiorczej.
Do prawidżowej pracy CB Radia niezbędna jest antena nadawczo-odbiorcza. Użytkując takie urządzenie w budynku należy zainstalować antene stacjonarną na dachu takiego budynku w odległosci nie mniejszej niż 3 metry od najblizszej anteny RTV. Jeżeli lokator opłaca czynsz lub jest prawowitym właścicielem mieszkania w budynku wielorodzinnym to jego własnością jest nie tylko to pomieszczenie, jest on także wspołwłaścicielem klatki schodowej, piwnicy oraz dachu tego budynku, co uprawnia go do instalacji w razie potrzeby np. anteny CB na dachu tegoż budynku. Musi on spełnić jednak pewne warunki:

  • podczas montażu takiej anteny nie może nastąpić uszkodzenie pokrywy dachu, kominów ani ścian nadbudówek,
  • za wszelakie uszkodzenia ponosi on odpowiedzialność. Instalacja musi być wykonana tak aby nie zagrażała życiu i zdrowiu ludzi.

Art.238. KC. Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas przez czas swego prawa opłatę roczną.

Art.268. KC. Użytkownik może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca.

Art.684. KC. Najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.

loading..